QMS Nordic perusti Advisory Boardin

Uutena aloittelevana yrityksenä koimme jo alkumetreillä tärkeäksi saada mukaan kokeneita alan henkilöitä. Löysimme mallin Advisory Boardista - neuvonantajaryhmästä, muualta yritysmaailmasta. Tavoitteemme oli saada kokoon hyvä sekoitus sosiaalihuollon, terveydenhuollon, IT-toiminnan ja yleensä sote-alan kokeneita henkilöitä. Nimensä mukaisesti ryhmä kommentoi, antaa neuvoja, avaa portteja eri suuntiin yhteisissä tapaamisissa ja erikseen kommentoi kehittämisajatuksiamme. Loimme yhteistyön taustalle projektin, jonka puitteissa Advisory Board yhdessä QMS Nordicin omien asiantuntijoiden kanssa aluksi kokoontuu kolmesti ja linjaa toimintaansa. Ryhmän tehtävänä on antaa vahvaa sisällöllistä näkökulmaa keskittyen sote-kentän olennaisiin, vuosia kestäneisiin kipukohtiin. QMS Nordicin puolelta ryhmän toimintaan, tapaamisten valmisteluun sekä fasilitointiin osallistuvat toimitusjohtaja Jaakko Viitanen sekä osa-aikaisesti QMS Nordicin toimintaan osallistuva vanhempi asiantuntija Olli Nylander. Täydennämme vielä Advisory Boardia jatkossa.

Pyysimme Boardin jäseniä vastaamaan seuraaviin kysymyksiimme ja päätimme myös itse vastata niihin:

  • Kerro lyhyesti taustasi QMS Nordicin aihealueeseen liittyen.
  • Kerro lyhyesti mikä nykyisessä Sotessa sekä IT-järjestelmissä häiritsee sinua.
  • Kerro, miksi olet kiinnostunut/innostunut tämän Advisory Boardin jäsenyydestä.
  • Kerro, mitä erityistä osaamista ja ajatuksia sinulla on tuoda ryhmään.

 

Boardin jäsenet aakkosjärjestyksessä

 

Bjarne Bolin

Bjarne Bolin

Taustani: Olen sosionomi. Minulla on pitkä työura mielisairaanhoitajasta ja sosiaalityöntekijästä aina soten erilaisiin johtamistehtäviin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Olen kuntasektorin virkamies, hoiva-alan yrittäjä sekä asiantuntija/neuvonantaja/luennoitsija Sote-alalla.

Mikä häiritsee sotessa ja tietojärjestelmissä? Kerätyn tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa. Käyttäjät & asiakkaat jäävät hallinnon jalkoihin.

Kiinnostukseni ryhmään: Intohimo olla mukana kehittämässä jotain uutta sotemaailmaan ja tarjota pitkää kokemusta kehitystyössä. Minulla on myös aikaisempaa kokemusta vastaavista Boardeista ja näkemys, miten neuvonantajia pitäisi hyödyntää.

Erityisosaamiseni: Vahva kokemus Sote-kentästä, työura niin yksityisellä sektorilla kuin julkiselta puolella. Myös muiden pohjoismaiden, etenkin Ruotsin, Sote-sektorin tuntemus. On ollut opettavaista säännöllisesti tutkia Suomen järjestelmää ”naapureiden silmin”.

 

Katrina Harjuhahto-Madetoja

Katrina Harjuhahto-Madetoja

Taustani: KTM, olen työskennellyt yksityisellä, julkisella ja järjestösektorilla vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä (ml. sosiaali- ja terveydenhuolto), minulla on myös pitkäaikainen työkokemus IT-alalta.

Mikä häiritsee sotessa ja tietojärjestelmissä? Olen ollut mukana sote-uudistuksessa jo sen ensimmäisellä tuotantokaudella, joka alkoi vuonna 2005. Rakenteet tarvitaan, jos ne joskus saadaan, mutta ennen kaikkea sotea tulisi uudistaa asettamalla asiakas keskiöön. Avainsanoja tässä ovat toisin tekeminen, tiedolla johtaminen, tuotteistaminen, vaikuttavuuden mittaaminen, digitalisaatio sekä tietorakenteiden yhtenäistäminen. Tässä olemme edelleen alkutaipaleella. Kuten eräs asiakkaani totesi, niin sotea johdetaan edelleen enemmän intuitiolla kuin tiedolla.

Kiinnostukseni ryhmään: Usko ja intohimo siihen, että pieniä ihmeitä voidaan sote-sektorilla tehdä, kun hyödynnetään asiantuntijoiden, asiakkaiden ja henkilöstön osaamista yhdistettynä hyvää johtamiseen, strategiseen otteeseen ja toimiviin tietojärjestelmiin.

Erityisosaamiseni: Keskeisiä substanssiosaamisalueitani ovat digitalisaatio, liiketoiminnan kehittäminen, strateginen johtaminen, taloushallinto, julkisen sektorin toiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Olen työurani varrella toiminut projektipäällikkönä/-johtajana kymmenissä strategia-, kehitys- ja tietojärjestelmäprojekteissa.

 

Jari Koivisto

Jari Koivisto

Taustani: Käytännön sote tuli hyvin nuorena tutuksi TYKSissä ja TAYSissa, ensin sairaanhoitajana ja sitten tehohoidon erikoissairaanhoitajana sekä HEO ensiapuopettajana. Tampereen yliopiston terveydenhuollon hallinnon sekä terveystieteiden opiskelu innosti nuorta miestä koulutusmaailmaan. Kuntaliiton eri yhtiöiden johtavan koulutuspäällikön tehtävistä hakeuduin Audiatorille koulutusliiketoiminnan johtajaksi. Johtamiseen kouluttauduin JOKOn ja eMBA n sekä oman Viron yrittäjyyden myötä.  Sitten FCG konserni kutsui - sen eri yhtiöt olivat näköalapaikka olla mukana kehittämässä kuntakenttää ja sotea siinä mukana. FCG:n toimialajohtajan paikalta siirryin Hallintoakatemialle kehitysjohtajaksi. Tämä uusi ura vanhan yrittäjyyden ohella on nyt aluillaan.

Mikä häiritsee sotessa ja tietojärjestelmissä? Suomen sotessa on niin paljon hyvää. Nyt ei tarvita lisää hallintoa, sen sijaan tarvitaan hyvää hallintoa. Suomessa on huikeaa soten IT-osaamista. Ongelma on järjestelmien sekä rahoituksen pirstaleisuus ja se, miten soten IT-järjestelmät kohtaavat kansalaisen.

Kiinnostukseni ryhmään: Mielenkiintoista on, mitä uusia ajatuksia sekä teknologisia ratkaisuja QMS Nordicilla on mahdollista tuoda sotemarkkinaan. Ainutlaatuista kansainvälisesti on Suomen sote IT-järjestelmissä sosiaalipuolen integrointi. Kiinnostaa todella mitä annettavaa ryhmällä on tähän.

Erityisosaamiseni: Tunnen kunta- ja sotekentän, sen päättäjät sekä keskeiset toimijat perin juurin. Töiden kautta olen elänyt mukana Suomen soten eri tuotantokausien vaiheet. Soten kansainvälisten sparrausten kautta minulla on hyvä käsitys Euroopan eri maiden soteen liittyvistä uudistuksista. Sotessa sydäntä lähellä ovat asiakas, potilas ja erityisesti ikäihmiset.

 

Risto Kuronen

Risto Kuronen

Taustani: Olen yleislääkäri, joka pitkän terveyskeskuslääkäriuran jälkeen ”joutui” mukaan kehittämiseen. Kehittämisen tukeminen tapahtunut perusterveydenhuollon ja hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen toiminnoissa.

Mikä häiritsee sotessa ja tietojärjestelmissä?  Perusterveydenhuolto on vuosien saatossa ajettu niin alas, että sieltä nouseminen vaatii paljon. Töitä ja kehittämistä tehdään edelleen siiloissa ja kehittämiseen ei ole resursoitu. IT- järjestelmät voisivat paljon enemmän tukea tiedolla johtamista ja kehittämistä: yksittäisen ammattilaisen omaa toimintaa ja organisaation toimintaa kokonaisuudessaan. Toiminnanohjauksen elementit puuttuvat.

Kiinnostukseni ryhmään: Uusi mielenkiintoinen foorumi pohtia yhdessä ja jopa löytää ratkaisuja. Pakottanee ”boxin” ulkopuolelle.

Erityisosaamiseni: Perusterveydenhuollon eturintamatietoa ja tilannetta siellä. Kehittämiskokemusta isoista hankkeista. Useamman vuoden ollut mukana maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kokonaisuuden kehittämisessä. Paljon yhteistyötä mm. käyttäytymistieteilijöiden kanssa.

 

Risto Mäkinen

Risto Mäkinen

Taustani: Olen pitkän linjan perusterveydenhuollon erikoislääkäri ja minulla on kova innostus kehittämiseen; yksi terveyshyötyajattelun uranuurtajista.

Mikä häiritsee sotessa ja tietojärjestelmissä? Ei tiedetä prosessien keskeisten aktioiden ja hoidon keskeisten komponenttien toteutumisesta – kääntäen ammattilaisten ja asiakkaiden tiedon kerryttäminen pitää olla systemaattista eikä ”randomia”.

Kiinnostukseni ryhmään: ”Vielä kerran yrittämään.”

Erityisosaamiseni: Perusterveydenhuollon toimintaongelmien ratkominen. Esimerkiksi viimeksi olin ratkomassa terveyskeskusten ajankohtaista ja ikiaikaista ongelmaa: jonottamisessa.

 

Mikko Nenonen

Mikko Nenonen

Taustani: Pitkän linjan perusterveydenhuollon erikoislääkäri, mutta myös paljon johtamis- ja kehittämiskokemusta koko sotemaailmassa, mukaan lukien kansallinen ja kansainvälinen toiminta.

Mikä häiritsee sotessa ja tietojärjestelmissä? (Liike)toimintamalli sekä yhteensopimattomat, käyttäjävihamieliset tietojärjestelmät. Olin mukana, kun kaikki alkoi, eli Varkaudessa 1970 luvun lopulla otettiin käyttöön Finstar tietojärjestelmä. Puolessa vuosisadassa alun suuret odotukset ovat vaihtuneet suureksi turhautumiseksi. Edelleen käytössämme on lähinnä sähkökirjoituskoneita suurella lisämuistilla. Yhdessä Olli Nylanderin kanssa laadimme data- ja metadatateorioiden pohjalta mallin, joka kuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekoa ja jonka pohjalle voitaisiin rakentaa uudenlainen terveydenhuollon tietojärjestelmä ammattilaisten tueksi. Samalla olisi mahdollista uudistaa toiminnan sisältöä tunnistamalla asiakkuussegmentit ja räätälöimällä palveluja sen mukaan. Tällöin toiminta ja tietojärjestelmät myös tukisivat terveys- ja hyvinvointihyötymallia.

Kiinnostukseni ryhmään: Minulla on pitkä ja monipuolinen työura ja kokemus. Samoin on muillakin ryhmän jäsenillä. Omalta osaltani tulee mieleen Hollywood-elokuva ”Space Cowboys”, jossa ryhmä ikääntyneitä tunnettuja näyttelijöitä valloittavat avaruutta syvällä ja monipuolisella kokemuksellaan.

Erityisosaamiseni: Toiminnan ja tietotekniikan yhdistäminen lääkärin ja johtajan näkökulmasta. Roolini tässä ryhmässä lienee tietoteknisen kokemuksen ja osaamisen, kliinisen kokemuksen sekä viitekehysten ja teorioiden yhdistäminen, eli visio uudenlaisesta työskentelytavasta.

 

 

QMS Nordicin järjestely- ja fasilitointitiimi

Jaakko Viitanen, toimitusjohtaja

Jaakko Viitanen

Taustani: VTM, reilu parikymmentä vuotta konsulttina ja konsultointiyrityksen johtajana, joista viimeiset kymmenen vuotta valtakunnallisten sote palveluiden parissa.

Mikä häiritsee sotessa ja tietojärjestelmissä? Niin palvelujärjestelmässä kuin tietojärjestelmissä huomio liikaa hallinnossa, kun pitäisi helpottaa, parantaa, nopeuttaa ja kaikin muinkin tavoin tehdä mielekkäämmäksi itse hoidon antaminen.

Kiinnostukseni ryhmään: Parhaat tulokset saadaan törmäyttämällä erilaisista taustoista tulevien henkilöiden ideoita yhteisiin tavoitteisiin. Liian usein hyvät kokemukset jätetään huomioimatta ja kehitys käynnistetään uudessa hankkeessa taas alkutekijöistä.

Erityisosaamiseni: Toiminnallisten tarpeiden tulkinta it:ksi, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, kokonaiskuvan hahmottaminen.

 

Olli Nylander, vanhempi asiantuntija

Olli Nylander

Taustani: VTM, pitkä sote-ura Pirkanmaalta Stakesiin, THL:ään ja Valviraan, sieltä eläkkeelle ja sitten takaisin töihin Citrus Solutions Oy:hyn ja osa-aikaiseksi QMS Nordic -työntekijäksi.

Mikä häiritsee sotessa ja tietojärjestelmissä? Sote pirstaleinen, osaoptimoitu pitkän historiapolun systeemi; väestölähtöinen ja asiakaslähtöinen toiminta eri toiminnan tasoilla kangertelee, eikä IT-järjestelmätkään tue tällaista ajattelua.

Kiinnostukseni ryhmään: Innostuksella odotan keskusteluja erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa. Arvostan kunkin osaamista ja kokemusta suuresti.

Erityisosaamiseni: Soten toimintakentän hallinta pitkällä kokemuksella ja jatkuvan tutkimisen ja kehittämisen avulla. IT-järjestelmät toimintaa tukevina kokonaisarkkitehtuurin toteuttajina.