QMS Nordic tuo 2020-luvun asiakas- ja potilastietojärjestelmän Suomeen

Pietarsaarelainen Oy Abilita Ab, helsinkiläisturkulainen Citrus Solutions Oy ja pietarilainen SP.ARM ovat perustaneet yhteisyrityksen. QMS Nordic Oy tarjoaa uuden sukupolven digitaalisen palvelun, jossa on yhdistetty Suomen olosuhteisiin mukautettu asiakas- ja potilastietojärjestelmä ja HIMSS-sertifioitu teknologiaratkaisu Pietarista.

Suomen julkisissa sote-järjestelmissä on meneillään sukupolven vaihdos. Vanhat 90-luvulta lähtöisin olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät ollaan korvaamassa uusilla. Apotti on jo projektinsa käyttöönottovaiheessa, kun taas Keski-Suomen Nova-hankkeessa valmistellaan parhaillaan hankintapäätöstä. Yli kaksikolmasosaa Suomen sote-alueista ei kuitenkaan vielä ole tehnyt päätöksiä asiakas- ja potilastietojärjestelmien modernisoinnista. QMS Nordic haluaa olla tarjoamassa osaamistaan tälle 2/3:lle, kun he suunnittelevat tulevaisuuttaan. Lisäksi kohderyhmämme on yksityiset sote-toimijat.

"Sosiaali- ja terveydenhuollon ydinjärjestelmiin on ollut tarjolla lähinnä vanhoja ratkaisuja uusilla vaatteilla tai amerikkalaisten pakettiratkaisuja. Kummatkaan näistä eivät optimaalisesti sovellu suomalaiseen soteen, eikä niitä ole rakennettu kovin toimintalähtöisesti. Meillä taas on tarjota juuri tähän ongelmaan erinomaisesti sopiva ratkaisu", kertoo QMS Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Viitanen.

 

Taustalla HIMSS-sertifioitu ratkaisualusta

SP.ARMin rakentama qMS-tietojärjestelmäalusta on laajasti käytössä Itä-Euroopassa asiakkaana mm. yli 300 sairaalaa ja klinikkaa suurimman kokonaisratkaisun ollessa noin kaksi kertaa HUS-alueen kokoinen alue. Vuonna 2017 kansainvälinen sote-järjestelmien sertifiointitaho, HIMSS Analytics, nosti qMS-asiakkaan ensimmäiseksi EMRAM tasolle 6 sertifioiduksi sairaalaksi Itä-Euroopassa.

 

Lokalisointi meneillään

Uuden yrityksen myötä Abilitan vuosikymmenten sosiaali- ja terveydenhuollon kokemus nivotaan yhteen Citruksen digitalisaatio-osaamisen sekä SP.ARM:n tietojärjestelmäosaamisen kanssa.  Yhdessä rakennamme uuden sukupolven SOTE-tietojärjestelmäratkaisun, joka pohjautuu sertifioituun qMS-järjestelmään. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat miettimässä toimintaansa uudella tavalla. Asiakkaiden tietojen tulee olla reaaliajassa ammattilaisten käytössä ja palveluiden on kohdistuttava oikea-aikaisesti sekä yksilöllisesti. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä on suuressa roolissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisessä työssä. Mitä paremmin järjestelmä tukee heidän tapaansa toimia, sitä parempia palveluja kansalaiset saavat.

Järjestelmän lokalisointi on aloitettu ja seuraavaksi on vuorossa palveluprosessit vastaamaan Suomen lainsäädäntöä ja Kanta-sertifioinnin vaatimuksia.