Hyötyajattelu esiin sotessa ja aktiivi asiakas keskiöön

Kirjoitin ”flow-tilassa” kirjan ”hyvinvointi- ja terveyshyöty – ajopuusta aktiiviksi”. Se on eräänlainen tarina, jonka alku oli viime vuonna tekemäni kymmenen blogikirjoitusta sekä QMS Nordicin Advisory Boardin mielenkiintoiset keskustelut 2020 kohtaamisissamme.  Varsinainen kirjoitustyö alkoi vuoden alussa. Painoon kirja meni 17.4. ja viimeisimmän tiedon mukaan saan tuoreen kirjapaketin kotiin 4.5.2021.

Hyvinvointi- ja terveyshyöty on yhtenäisenä käsitteenä uusi, mutta se sisältää paljon tunnettuja haasteita, ongelmia ja kehittämiskohteita. Pureudun hyvinvointiin ja terveyteen ennen muuta hyötynäkökulmasta. Keskeisen hyötyjän tulee olla kansalainen, asiakas siis myös, kuten vaikkapa minä itse. Sen vuoksi kirjan alaotsikkona on ajopuusta aktiiviksi. Hyödyn sisarkäsitteitä ovat arvo, vaikutus sekä vaikuttavuus, jotka kaikki tuovat esille hyödyn moninaiset näkökulmat. Vuosikymmeniä on nostettu esille asiakasnäkökulma, mutta usein se on jäänyt organisaatio- tai valtakeskeisten intressien varjoon. Tämän kirjan tarkoituksena ja tarinana on avata aihe monin tavoin testaamalla ja hyödyntämällä kehittämääni ongelmanratkaisumallia. Olen saanut arvokkaita vinkkejä ja kommentteja aiheeseen perehtyneiltä viisailta ihmisiltä. Kiitos kaikille, keskustelut ovat olleet antoisia.

Aloin ihmetellä, miksi erilaisissa kehittämishankkeissa, jopa soteuudistuksen eri tuotantokausissa aina muodollisesti pidetään asiakkaan, kansalaisen, potilaan puolta. Me kansalaisethan olemme kaikkien uudistusten keskiössä. Kuulin myös, että hyöty on nostettu arvoonsa Suomessakin. Kun keskustelin alan ihmisten kanssa, jotkut sanoivat hyödyn olleen keskiössä jo vuosikymmeniä sitten. Päätin siis aloittaa hyödyn tarinan rakentamisen. Kirjan perustana on kehittämäni ongelmanratkaisumalli. Kirja alkaa käsitemäärittelyllä, jonka jälkeen avataan asiakassegmenttejä ja lopuksi arvioin hyvinvointi- ja terveyshyödyn toteutusmahdollisuuksia. Eri vaiheissa testasin ongelmanratkaisumalliani ja kehitin eteenpäin ns. pärjäämiskäsitettä, eli miten se sopii hyötyajattelun ytimeksi. Ajatustenvaihto eri asiantuntijoiden kanssa oli tässäkin yhteydessä antoisaa, mukaan lukien QMS:n Advisory Boardissa käydyt keskustelut.

Kirja sisältää runsaasti pohdintaa, kritiikkiä ja ehdotuksia. Siksi se myös paisui lähes 300-sivuiseksi. Aikaisempien kirjojeni tapaan työn olen tehnyt alusta loppuun itse, omalla ajallani aina kannen suunnittelusta ja tekstin taitosta oikolukuun saakka. Vastaan kaikesta sisällöstä itse, mukaan lukien mahdollisista kirjoitusvirheistä. Kirjan ajatukset heijastelevat myös QMS Nordicin kehitysperiaatteita jatkuvien palveluiden kehittämisen suhteen.

Kirjan painatuksesta, levittämisestä verkkokauppoihin sekä sähköisen version teosta vastaa BoD – Books on Demand. Esimakua sisällöstä saa TÄÄLTÄ.

Toivon tietysti, että kirjaa luetaan laajasti ja se aikaansaisi keskustelua siitä, onko ajatuksilleni laajempaa käyttöä esimerkiksi soteuudistuksessa (siellä erityisesti uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen luomisessa) ja muussa toiminnan sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisessa ja kehittämisessä.

Olli Nylander

Hyvinvointi- ja terveyshyöty