Johtaminen tiedolla johtamisessa

Toimialan tilanteesta

Hyvinvointialueiden valmistelut ovat täydessä työn touhussa. Kaikki energia näyttää menevän tällä hetkellä hallinnollisen uudistuksen toteuttamiseen. Muutos ei juuri auta toimintaa kentällä. Välillisesti toki moni asia etenee, mutta datan saamisesta samaan järveen on vielä kohtalaisen pitkä matka toiminnan muuttamiseen tietopohjaisesti.

Tekemistä lähempää ja kauempaa seuranneena yhtenä suurena haasteena näen muutosjohtamisen puutokset. Perusasioissa viestinnässä ja koulutuksissa on varmaan parannettavaa, mutta vielä tärkeämmäksi näen sen, että toiminnassa mukana olevien henkilöiden ymmärrystä ja sitouttamista muutosten tavoitteista ja keinoista tulee parantaa huomattavasti jo ennen varsinaisen muutosprojektin käynnistämistä. Mikäli johto unohtaa tämän keskeisen osan muutosjohtamista, on varsinainen muutosprojekti tuomittu epäonnistumaan jo ennen sen käynnistämistä. Näen tällä hetkellä pelkästään tämmöisiä projekteja kentällä.

Ovi tulevaisuuteen

Helpotusta on tarjolla

Miten sitten auttaa muutoksen tavoitteiden ymmärtämisessä ja henkilöiden sitouttamisessa muutokseen. Yrityksen lyhyen historian ajan olemme pyrkineet konkretisoimaan muutosten tavoitteita mahdollisimman paljon. Edelleen muutosjohtamisessa keskeistä on viestinnän ja koulutuksen keinot. Näiden lisäksi olemme onnistuneesti helpottaneet muutosten ymmärtämistä tietojohtamisen työkalujen avulla. Visualisointeja on käytetty monissa yhteyksissä edistämään ymmärrystä asioiden tilasta ja ennusteiden avulla niiden todennäköisistä muutoksista. Uudempana elementtinä olemme pyrkineet hyödyntämään simulointeja ennen tavoitetilan lukitsemista ja muutosprojektin käynnistämistä. Jotta simuloinneista saadaan mahdollisimman realistisia tarvitaan simulointimallin rakentamiseen hyvän reaalimaailman datan lisäksi tarkasteltavan ilmiön parhaita asiantuntijoita yhdessä pohtimaan miten erilaiset vaikuttimet vaikuttavat tarkasteltavaan ilmiöön. Tämän pohdinnan olemme huomanneet auttavan varsin paljon muutosvastarinnan taklaamisessa. Sen sijaan, että ylhäältä annetaan tavoitetila, mitä kohti mennä, olemme onnistuneet kääntämään pahimmista vastarannankiiskistä parhaita ennuste- ja simulointimallin haastajia eli kehittäjiä.

Tätä toimintatapaa soisin otettavan käyttöön kaikkialla missä vastaavia tilanteita esiintyy. Kentän osaaminen on saatava mukaan toiminnan kehittämiseen. Johdolla ei yksinkertaisesti ole kaikkea sitä tietoa toimintaan vaikuttavista tekijäistä, jota toiminnan kehittäminen vaatii. Yhteistyössä toiminnan käytännön ilmiöiden osaajien ja johdon kanssa saadaan aikaiseksi realistisia ennuste- ja simulointimalleja, joiden pohjalta on paljon helpompi asettaa tavoitetiloja. Kun tavoitetilasta on yhteinen näkemys, on muutosprojektin johtaminen huomattavan paljon helpompaa kuin ilman sitä. Lisäksi markkinoilla on työkaluja, joiden avulla simulointimalleja on helppo ylläpitää ja kehittää.

Tietopohjaisen muutosjohtamisen palvelu

Meillä QMS Nordicissa on keväällä käynnistetty palvelukehitys nimenomaan tämän tietopohjaisen muutosjohtamisen tuotteistamiseen. Olemme valinneet työkalupakkiin mielestämme sopivimmat ratkaisut, joilla sote-palveluiden ja hoidon kehittäminen on selkeästi nykyistä tehokkaampaa ja joilla muutosjohtamisen onnistumisen edellytyksiä saadaan nostettua "nextille levelille". Valikoitujen kumppaneidemme Activity Stonesin ja Synesa Solutionsin kanssa tarjoamamme kokonaispalvelu antaa vihdoin sote-johdolle keinoja jalkauttaa muutoksia nykyistä helpommin ja kustannustehokkaammin. Sen avulla saadaan muunnettua pahimmista muutosänkyröistä parhaita muutosagentteja. Jahka nykyinen hallinnollinen savotta saadaan pois päiväjärjestyksestä, voidaan vihdoin pitkästä aikaa keskittyä kehittämään kentän palveluja ja juuri tämän helpottamiseen ja tehostamiseen palvelumme tähtää.

Ne teistä, jotka että vielä ole meistä kuulleet. Elokuusta alkaen kuulette.

Siihen asti rauhaisaa kesälomaa toivotellen,

Jaakko Viitanen