Keskittyneet APTJ-markkinat

Kuntaliitto on teettänyt selvityksen asiakas- ja potilastietojärjestelmien markkinatilanteesta 2020 sekä niiden tulevaisuuden näkymistä. Kuntaliiton suojissa oleva AKUSTI-yhteistyöfoorumi on käytännössä selvityksen tekijä. Markkinat ovat olleet, ja ovat arvioiden pohjalta parhaillaankin hyvin keskittyneet. Markkinoita hallitsevat tällä hetkellä CGI ja TIETOEVRI. Jatkossa Apotti (EPIC -pohjainen ratkaisu) saa lisää jalansijaa, kunhan käyttöönottoprojektit etenevät. Uutena toimijana ASTER (CERNER -pohjainen ratkaisu) saa ehkä noin 6%:n osuuden Suomen markkinoista. Auki on vielä, miten markkinat muotoutuvat, kun UNA-konsortio lähtee kilpailuttamaan APTJ-osuutta. Samoin kysymysmerkki on, minkälaisen markkinaosuuden Esko-Systems Oy valtaa laajentaessaan palveluaan perusterveydenhuollon puolelle.

Kuntaliitto hakee luonnollisesti kentälle alueellista yhteistyötä ja järjestelmien keskinäistä kommunikaatiovalmiutta. Riskeiksi selvityksessä nostetaan kunnallinen päätöksenteko, kokonaisuuden hallinta, järjestelmäkehitys sekä resurssointi.  Kuntaliiton AKUSTI- yhteistyö tulee jatkossakin tuottamaan  säännöllisesti tilannekuvan ja keräämään tietoa kentän kokemuksia sekä edistämään yhtenäisen alueellisen näkemyksen muodostamista.

Mikä tulee sitten olemaan pienten toimijoiden rooli ja mahdollisuudet tulla mukaan markkinoille? Tätä ei selvityksessä erityisemmin pohdita. Löydän muutaman riskin ja toisaalta myös mahdollisuuden pienille toimijoille.  Ensin nämä riskit:

  • alueellinen hankintaprosessi on keskitetty ja suurilla toimijoilla on tunnettuuteen ja omiin markkinointiresursseihin perustuen ylivoimainen asema
  • alueelliset hankintaringit rajoittavat kilpailutusten määrää
  • kilpailutuksissa oletettavasti korostetaan kokonaisuuksien hallintaa eli suuria monoliittisia yhden toimijan ratkaisuja
  • kilpailutusasetelma korostaa yhtenäisiä järjestelmien ominaisuuksia, jolloin pienten yritysten omat innovaatiot saattavat jäädä suuren ominaisuusvaatimusten massan alle
  • selvityksenkin perusteella APTJ:n moduulit ovat perinteisiä: erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, suun terveys, sosiaalihuolto

Mahdollisuudet voisivat nousta esille pienten toimijoiden pyrkiessä vastaamaan riskien esiin tuomiin haasteisiin:

  • pienten toimijoiden tulee päästä esille markkinoille jo ennen kuin kilpailutus käynnistyy – näinhän toimivat suuret vakiintuneet toimijat – on vain ongelmana, että pienet eivät pysty satsaamaan ennakkomarkkinointiin resursseja samalla tapaa kuin suuret toimijat
  • alueelliset hankintaringit voivat rajoittaa kilpailutusten määrää, mutta modulaarisuuden korostamisessa tai mahdollistamisessa voitaisiin saada aikaan monitoimittajakilpailutuksia
  • kokonaisuuksien hallinta korostaa yhtenäistä perusratkaisua – pienet toimijat voivat periaatteessa liittoutua yhteen joidenkin perusratkaisujen osalta: esim. jos openEHR on arkkitehtuurimalli, tarvitaan perusinfra ja tietovarastoratkaisu yhtenäisenä perustana
  • yhtenäisten järjestelmävaatimusten rinnalla pitäisi korostaa integroitavuutta, jolloin pienilläkin on mahdollisuuksia
  • perinteisten APTJ-moduulien rinnalla pitäisi korostaa nimenomaan sote-integraatiota tukevia ratkaisumalleja – siinä olisi uusien innovaatioiden paikka.

Lähteet:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/APTJ-tilannekuva2020_AKUSTI110620.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Iqq90F4QvTs&feature=youtu.beKuva poistettu.Kuva poistettu.

Olli Nylander