QMS Nordicin tarinan alku

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat tunnetusti tiensä päässä. Soteuudistus tuo monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia toimintojen uudistamiseen digitalisaatiota hyväksi käyttäen. Samaan aikaan uudet avoimet ja yhteentoimivat toimintamallit nostavat päätään perinteisesti hyvin jähmeässä ja tietosuojaltaan tiukasti säädellyssä sotessakin. Suomen valtiolla (AuroraAI) ja nyt jo EU:llakin (19.2.2020 julkaisemat data strategia ja selvitys ihmislähtöisetä tekoälyn kehittämisestä) on hyviä pyrkimyksiä nostaa hallintokoneisto paperimaailmasta tälle vuosituhannelle. Tulemme tähän markkinatilanteeseen uudelle konseptilla ja yhteisyrityksellä.  Olemme perustaneet yhteisen yrityksen, QMS Nordic Oy:n, päivittääksemme osaltamme sosiaali- ja terveydenhuoltoa tälle vuosikymmenelle.

Kättä päälle, sopimukset allekirjoitettu

Keitä me sitten olemme? Tulen itse yrityksestä nimeltä Citrus Solutions. Sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä emme ehkä ole kovin tunnettu, mutta kyselkääpä valtakunnallisten palvelujen vastuutahoilta. Saatatte yllättyä. Olemme toimineet yhteistyössä pietarsaarelaisen Abilitan kanssa jo pidemmän aikaa ja kun lähdimme viime vuonna miettimään, miten saisimme parempia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollolle, otimme heidät kumppaniksemme tähän arviointiin. Abilitalla on vuosikymmenten kokemus suomalaisen sote-toimintaympäristön haasteista sekä parhaista käytänteistä ja tietenkin omat asiakas- ja potilastietojärjestelmänsä. Mietimme yhdessä, voisimmeko vielä tuoda jotain uutta meneillä velloviin keskusteluihin soten tietojärjestelmien kehittämiseen ja millä tavalla löytäisimme mahdollisimman laadukkaita uusia ratkaisua haastamaan täällä jo toimivia. Otimme avuksemme tuntemiamme suomalaisia terveydenhuollon visionäärejä sekä kansainvälisen HIMSS Analyticsin tunnustettuja kypsyysmalleja. Löysimme lupaavan yhteistyökumppaniprospektin yllättävänkin läheltä. Suomessa ei ole vielä yhtään terveydenhuollon yksikköä, joka olisi saavuttanut HIMSS:n potilaskertomusten sähköistämisen kypsyystasoa arvioivan EMRAM-mallin ylimpiä tasoja. Mutta vajaan 400 kilometrin päässä meidän toimistolta itään Pietarissa on.  

Kiinnostuimme tästä sairaalasta ja löysimme pian itsemme tutustumassa niin Nikiforovin ensiapu ja säteilysairauksien hoidon keskussairaalaan (NRCERM) kuin kyseisen sairaalan potilastietojärjestelmätoimittajaan SP.ARMiin. Mitä enemmän selvittelimme sairaalan toimintaa ja tietojärjestelmien hyödyntämistä siinä, sitä vakuuttuneemmiksi tulimme. SP.ARM on kyennyt qMS-potilastietojärjestelmään luomaan sairaalaan toimintamallin, jossa lääkärit ja muu hoitohenkilökunta voi tukeutua kussakin hoidon palvelussa ja tilanteessa tarvittavaan tietoon, rakenteistettuna, ja joka on heti tarpeellisten tahojen saatavilla tiedon synnyttyä. Kaikki sairaalan palvelut on integroitu tähän yhteen kattavaan järjestelmäkokonaisuuteen ja sitä käyttää kaikki osastot ja tarpeelliset henkilöt. Meistä tuo kuulosti juuri siltä, mitä suomalaisissa soten uudistushankkeissa on jo vuosia pyritty saamaan aikaiseksi. Eniten vaikutuimme siitä, että NRCERM:n projekti saatiin valmiiksi alle kahdessa vuodessa. Hieman ennen tätä Pietarin projektia SP.ARM oli rakentanut Keski-Siperiassa, Krasnoyarsk Kraissa, aluetasoisen terveydenhuollon potilastietojärjestelmän lähes kolmen miljoonan asukkaan alueelle, 160 sairaalalle ja terveysasemalle ja kymmenilletuhansille ammattilaisille. Parhaillaan qMS-järjestelmää ollaan ottamassa laajasti käyttöön Tsekeissä, josta kuulemma lisää keväällä.

Pohdimme, että tätä on selvitettävä tarkemmin. Omissa työprojekteissani olen työskennellyt itäeurooppalaisten ICT-alan toimijoiden kanssa ja tiesin siellä olevan paljon teknistä ja matemaattis-luonnontieteellistä osaamista. Nyt kun olemme Abilitan asiakas- ja potilastietojärjestelmäasiantuntijoiden kanssa selvitelleet SP.ARMin teknologioiden saloja, olemme vakuuttuneita siitä, että tällä tietojärjestelmäkokonaisuudella voidaan sekä ratkaista soten tietojärjestelmiin liittyviä ongelmia että viedä digitalisaation hyödyntämistä seuraavalle tasolle, lainsäädännön ja ihmisten toiminnan muutosalttiuden puitteissa. Esimerkiksi monia alun perin HIMSS – arviointia varten tehtyjä ominaisuuksia on kehitetty alusta alkaen geneerisiksi, joten lokalisaation myötä järjestelmän asiakas saa hyvin nopeasti kyvykkyydet, joilla ollaan hyvin lähellä HIMSS:n ylimpiä kypsyystasoja. Olen itse vakuuttunut siitä, että onnistuminen on tässä tapauksessa ihmisten muutosjohtamisesta kiinni. Tekniikkaan onnistuminen ei tule kaatumaan, sillä qMS:ssä meillä on teknologisesti tietoturvallinen luotettava kokonaisuus, jossa kaikki keskeinen toiminta on jo valmiiksi tehty, uusia palasia on helppo sekä palvelumuotoilun avulla kehittää että liittää uusia tietojärjestelmiä kokonaisuuteen. Avoimen rajapintoja hyödyntävän toimintamallin rakentamiseen kaikki työkalut ovat siinä jo olemassa. 

Yhteiskuva

Saatuamme puolin ja toisin hieman paremmin tutustuttua toisiimme ja ymmärrettyämme millaisen helmen olimme löytäneet, ryhdyimme suunnittelemaan yhteistyömallia, jolla saisimme parhaalla tavalla tekemistä eteenpäin. Mietimme, että suomalaisjohtoisena yhteistyömme toimii Suomen lainsäädännön puitteissa, jolloin yrityksen on mahdollista suuntautua muuallekin EU-markkinaan. Tämän vuoksi perustimme uuden yhtiön, QMS Nordicin, Suomeen. Yhtiön perustajina ovat Abilita Pietarsaaresta, Citrus Solutions Helsingistä ja SP.ARM Pietarista. Me suomalaiset omistajat olemme tässä pääomistajina. Hyödynnämme kaikkea omistajiemme osaamista, joista erityisesti mainittakoon Abilitan sosiaalihuollon pioneerin erityisosaamisen, ja lokalisoimme parhaillaan qMS-järjestelmää Suomen markkinoille. Matkan varrella tulemme varmasti vielä törmäämään moniin jälkikäteen hauskoihin kulttuurieroihin ja yritän niistä kertoa täällä sitä mukaa kuin niistä selviämme. Onnekseni meillä on Suomessa huomattavan paljon kansainvälisissä muutosprojekteissa marinoituneita ICT-osaajia. Enkä pidä lainkaan huonona sitäkään, että haastamme sote-toimialan osaajien ajatusmalleja toimialan ulkopuolelta hieman tuorein ajatuksin. 

Haluan nostaa vielä yhtä keskeistä eroa vallitseviin toimintamalleihin; koska olemme yhdessäkin vain noin kolmensadan hengen toimija, lähdemme alusta asti siitä ajatuksesta, että meidän toimintamallin on nojauduttava verkostoihin. Toistaiseksi en ole vakuuttunut sotessa nähdyistä verkostoitumisen edistämisistä, joskin aivan hiljattain on mielestäni otettu oikean suuntaisia askelia mm. digitaalisten terveysinnovaatioiden ekosysteemin, CleverHealth Networkin, suunnitelmissa. 

Tavoitteenamme ei ole uudistaa vain suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan lähteä haastamaan alan toimijoita myös muualla Euroopassa. Suomen markkinat on se ensimmäinen askeleemme, jota lähdemme nyt ottamaan. Voit seurata tarinamme etenemistä jatkossa täältä.

Jaakko Viitanen, toimitusjohtaja