ICT-kehittäminen

Tarjoamme asiantuntijapalveluitamme asiakkaidemme ICT-palveluiden, palveluprosessien ja -järjestelmien kehittämiseksi.

ICT-palveluiden kehittäminen alkaa tietotarpeiden keruulla, nykytilan analysoinnilla ja tulevaisuuden tahtotilan selvittämisellä sekä kehityskohteiden määrittelyllä. Työmenetelmät sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. 

Työn tuloksena syntyy uusia toimintapoja, uusia ICT-palveluita ja -menetelmiä, tuotteistettuja ICT-palveluita ja palveluprosesseja, joiden vaikuttavuutta voidaan seurata, analysoida ja hyödyntää jatkokehittämiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota palveluiden käytettävyyteen.

Takaisin