Palvelutoiminnan kehittäminen

Tarjoamme palvelutoiminnan kehittämiseen seuraavia asiakokonaisuuksia ja työmenetelmiä:

Toiminnan kehittäminen

  • Strategiakartat, tavoitteet, toimintatavat, toimintamallit
  • Uudet palvelut, palveluiden tuotteistus, palveluketjut, palveluverkostot, asiakas- ja palvelupolut
  • Toimintaprosessit, työnkulut ja toimintasäännöt
  • Palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita

Tiedon hallinta ja hyödyntäminen

  • Konseptuaaliset, loogiset ja fyysiset arkkitehtuurikuvaukset: käsitteet, käsite- ja tietomallit
  • Tietovirtojen, rajapintojen ja integraatioiden määrittely ja kehittäminen    

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

  • Nykytilan kartoitukset, tavoitetilan määrittelyt, kehityspolkujen suunnittelu
  • Tietojärjestelmäkartat ja kaaviot, tietojärjestelmien vuorovaikutus ja käytettävyys sekä integraatiot ja yhteentoimivuus

Takaisin