Tietojohtaminen

Käsityksemme tietojohtamisesta on tiedon johtamista ja tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen on osa organisaation johtamistapaa ja -kulttuuria. Tiedon johtaminen on osa tietotuotantoa ja datan hallintaa (Data Governance). Tietojohtaminen vaatii tiedon johtamisen ja tiedolla johtamisen kokonaisuuden hallintaa.

Asiantuntijamme työskentelevät asiakkaidemme liiketoiminnan, tietojohtamisen ja IT:n kehittämishankkeissa seuraavista näkökulmista:

  • Käyttäjät ja johto ~ toiminta
  • Analytiikka ja tietosisältö ~ analytiikka
  • ICT-toteutus ja tietolähteet ~ tiedonhallinta

Toiminnalta tulevat tarpeet, joihin tiedonhallinnan ja analytiikan vastuulliset vastaavat. Tiedonhallinnan vastuulla on löytää parhaat ratkaisut tarpeisiin ja analytiikan vastuulla on sekä tarkentaa tarpeet yksityiskohtaisiin tiedonhallinnan vaatimuksiin että tulkita tuloksia toiminnalle. Toiminnan vastuulla on myös muuttaa toimintaa uusien tietojen ja tulosten mukaan.

Takaisin